Headline

Với một phụ đề hay

Việt một hay hai đoạn văn mô tả sản phẩm, dịch vụ của bạn hay một tính năng đặc thù. Để thành công, nội dung của bạn phải hữu ích với độc giả.

Software image and text block

Một phụ đề

Viết một hoặc hai đoạn mô tả sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn.
Để thành công, nội dung của bạn phải có ích với người đọc.

Bắt đầu với khách hàng – tìm ra điều họ muốn và mang điều đó đến cho họ.

Software - Sample 1 for three columns

Tính năng Một

Tuỳ chỉnh bộ ba cột này phù hợp với nhu cầu thiết kế của bạn. Để nhân bản, xoá hoặc di chuyển cột, hãy chọn cột và sử dụng hình tưởng ở đỉnh để thực hiện hành động.

Software - Sample 2 for three columns

Tính năng Hai

Để thêm cột thứ tư, giảm kích thước của cả ba cột sử dụng hình tượng bên phải của mối khối, nhân bản một trong số các cột để tạo cột mới là bản sao của cột này.

Software - Sample 3 for three columns

Tính năng Ba

Xoá hình ở trên và thay nó bằng một hình mà thể hiện thông điệp của bạn. Bấm vào hình để thay đổi phong cách bo tròn góc của nó.

Một dòng tít có sức thuyết phục

Software CMS - a big picture

Một tiêu đề nhỏ

Choose a vibrant image and write an inspiring paragraph about it. It does not have to be long, but it should reinforce your image.

Liên hệ »

Chúng tôi cung cấp

Người bắt đầu

Gói Starter

$ 35 .00

người dùng / tháng (thanh toán hàng năm)
 • Basic sales & marketing for up to 2 users
 • Account & Sales management
 • No customization
 • Không hỗ trợ

Chuyên nghiệp

Gói Doanh nghiệp

$ 65 .00

người dùng / tháng (thanh toán hàng năm)
 • CRM hoàn chỉnh cho mọi cỡ công ty
 • Truy cập đến tất cả các phân hệ
 • Tuỳ biến Hạn chế
 • Hỗ trợ qua Email

Chuyên gia

Gói Ultimate

$ 125 .00

người dùng / tháng (thanh toán hàng năm)
 • CRM Mạnh mẽ và Hỗ trợ Không giới hạn
 • Truy cập đến tất cả các phân hệ và tính năng
 • Tuỳ biến Không hạn chế
 • hỗ trợ gọi miễn phí (toll-free) 24x7

Hơn 50,000 doanh nghiệp đang dùng Software để tăng trưởng hoạt động kinh doanh của họ.

Gia nhập với chúng tôi và tạo cho công ty bạn một vị thế tốt hơn.